Where?
Check in
Check out
Adults
Rooms

Visselblåsning på Nobis Hospitality Group

Varför visselblåsa?

 Nobis Hospitality Group strävar vi efter att att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här nobis.visslan-report.se

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Nobis Hospitality Group

Hur hanteras rapporterna?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Our website uses cookies to provide you with the best possible experience and service. By closing this banner or by continuing to use the website you accept the use of cookies and agree to our privacy policy. For more information, please review our Privacy Policy | Cookie Policy Close